12/6/09

Llegint un poema de Jaume Pérez Montaner


Llegint el poema Que sempre torna del poemari Solatge de Jaume Pérez Montaner el passat dia 11 de juny a la Casa del Llibre de València, i que el rapsoda dedicà a "totes les gavines, excepte les de la mar, i a un bon ramell de capolls"